Hizmetlerimiz
İhracat Danışmanlığı
İthalat Danışmanlığı
Kobilere Ücretsiz İhracat Desteği
Kobilere Ücretsiz İhracat Desteği

Bir Yıl Süreyle Ücretsiz Olarak Hizmet Vereceğimiz İhracata Başlamak İsteyen 50 İyi KOBİ Aranıyor !!! 

Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmalarının önemli yollarından biri ihracattır.

 

Ancak müşteri sayısının sınırlı, ürün ve firma sayısının neredeyse sonsuz olduğu uluslararası pazarlarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı ihracatı gerçekleştirmek için ürün ve pazarlama odaklı çalışmak, pazar araştırması yapmak önem taşımaktadır.

 

Firmaların ihracata yönelik pazarlama stratejilerini oluşturması için pazar araştırması yapmaları (ya da yaptırmaları), pazar bilgileri, pazarla ilişkiler, hedef pazardaki alıcılar, yerel ve uluslararası rakipler, fiyatlar, ticari düzenlemeler ve dış ticaret mevzuatı konusundaki bilgi birikimlerini artırmaları gerekmektedir.

 

İhracatçı firma sayısının 52.000’ nin üzerinde olduğu ülkemizde, sadece 9.000 civarında firma yılda 1 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirmektedir. İhracatı az ve düzenli olmayan firmaların ihracat potansiyellerini artırmak, bir yandan da ihracat yapmayan imalatçı firmalarımızı ihracat yapar hale getirmek ülkemiz ihracat politikasının hedeflerinden biridir.

 

Ülkemizdeki ihracat yapmayan firmaların ihracata yönlendirilmesi ve ihracatçı firmaların ihracatlarının artırılması; pazarlama yeteneklerinin artırılmasına yardımcı olacak teknik destek almaları ile mümkün olacaktır.

 

Biz de Kobimar olarak bu noktada devreye giriyor ve 50 ihracatçı firma yaratma projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje çerçevesinde öncelikle bizimle çalışacak ihracat potensiyeli olan üretici firmaların başvurularını topluyoruz ve ön değerlendirmeden geçiriyoruz. Potansiyelin yüksek olduğu firmalarla sözleşme imzalayarak “İhracat Pazar Araştırma Raporu”nu 6 haftalık süre sonunda kendilerine sunuyoruz.

Rapor sonucu olumlu ise firmaya 1 yıl süreyle ücretsiz olarak ihracat danışmanlığı hizmeti verilecek ve hedef pazarlara girmek için stratejileri belirlenip uygulamaya koyulacaktır. Buradaki temel amacımız firmanın sürdürülebilir nitelikte bir ihracatçı olmasının sağlanmasıdır.

 

İhracata başlamak mı istiyorsunuz? Arayın hemen görüşelim, potansiyelinizi değerlendirelim.